C1/2004M Trålaren BRATTVÅG, sjunkit utanför Björneborg 17.1.2004

Den finska trålaren BRATTVÅG (FIN-165-T) avgick 15.1.2004 från fiskehamnen på Räfsö i Björneborg för en fisketur till fiskeplats 20 sjömil utanför Räfsö på Bottenhavet. Då den 17.1. närmade sig hemhamnen började den ta in vatten. Vattnet kunde inte länsas ut och fartyget sjönk kl. 07.52 ungefär 1,8 sjömil, i riktning 277 grader, från Räfsö yttre vågbrytare. De två fiskarna ombord befann sig med livbälte i vattnet. De lyckades hålla sig fast vid en räddningsflotte och några nätbojar. De räddades av sjöräddningsfolk och transporterades till sjukhus. Männen var nerkylda men annars i god kondition.

Fartyget sjönk i närheten av farleden och det gavs ut en navigationsvarning. En privat företagare köpte vraket på bottnen och lyfte det i september 2004. Vraket transporterades till Kotka på våren 2005 och skrotades där på hösten 2005.

Undersökarna kom till den slutsatsen att länspumpen hade gått i olag och då avloppsröret inte hade backventil, kom vattnet in i fartyget.

C1/2004M Rapport (pdf, 1.57 Mt)

 
Publicerad 17.1.2004