B8/2004M Passagerarbilfärjan MS ALANDIA, bottenkänning utanför Umeå den 9.12.2004

M/S ALANDIA var chartrad av RG Line för att börja trafikera på rutten Vasa–Umeå. ALANDIA kom till Umeå från Stockholm där fartyget hade dockat. Man gick in i Umeå för att lasta trailers och Ro-lux kassetter för Vasa. Till Vasa var det beräknat att anlöpa följande dag. I Vasa skulle personalen genomföra en operativ säkerhetsövning under övervakningen av sjöfartmyndigheterna för att kunna transportera passagerare. ALANDIA anlöpte Umeå den 9.12.2004 kl. 18.20. Lastningen pågick mellan kl. 20.00 till kl. 22.00. Lotsen kom ombord kl. 22.05 och ALANDIA avgick från Umeå kl.22.10.

Vid svängen i hamnbassängen samt i början av resan använde man sig av handstyrning. När kursen var 180° så ökade man på farten till 11–12 knop. Klockan 22.17 svängde man till 170° och övergick att styra med autopiloten, vars rodervinkel var begränsad till 20°.

Klockan 22.18 påbörjades en kursförändring till 154° med autopiloten, gir radien var 0,3’ och kompasskursen var 169,2°. Giren kom inte igång som planerat och man gjorde olika styråtgärder genast som minskning av gir radien till 0,2’, användning av override tillern, problematisk byte av styrsätt samt slutligen handstyrning ledde inte till önskat resultat. Fartygets akterliga trim på 75 cm, en grads slagsida till styrbord samt möjligtvis bank effekt från närliggande grund kan ha inverkat på fartygets styrningsegenskaper. Fartyget fick bottenkänning i position 63° 40.20’ N 020° 21.03’ E. Styrbords roder och propeller skadades.

Det var flera orsaker till olyckan:

1. Begränsade rodervinkeln i autopiloten.
2. Minskningen av gir radien i svängen.
3. Override tillern styrsätt samt begränsning av rodervinkeln.
4. Problematiskt byte av styrsätt samt knappologin.
5. Tidig övergång till automatstyrning.
6. Endast en rodermaskin i användning

B8/2004M Rapport (pdf, 3.27 Mt)

 
Publicerad 9.12.2004