B5/2004M M/S GLOBAL FREIGHTER, bottenkänning i Kalvholmsgrundet 21.9.2004

M/S GLOBAL FREIGHTER fick bottenkänning den 21.9.2004 i Kalvholmsgrundet, norr om Nagu. Efter bottenkänningen kördes fartyget i land mellan Lövskär och Vanrock.

GLOBAL FREIGHTER var på väg till Stockholm från Åbo och hade på grund av trafikläget svängt in på en mindre trafikerad led. Vid detta ledparti finns en S-kurva där fartyget drev utanför leden och fick bottenkänning, varpå det sprang en läcka. Befälhavaren ansåg att skadan var allvarlig och beslöt att köra fartyget iland. Inga person- eller miljöskador förorsakades av olyckan. Fartyget fick skador som gjorde det nödvändigt att bogsera det till varvet för reparation.

Vid undersökningarna kom det fram att varken samarbetet och instrumenten på fartygets kommandobrygga eller rederiets säkerhetsledningspraxis var lämpade för denna typ av trafik. Man fann dessutom att bedömningen och hanteringen av riskerna i samband med ledbytet inte stöddes av VTS-centralens direktiv. Av denna anledning var kommunikationen mellan fartyget och VTS-centralen otydlig.

Under räddningsaktionerna observerade man att sjöräddningscentralen fick uppgiften att sända nödmeddelandet. I alla andra avseenden gick både myndighetsinsatserna och de av befälhavaren ledda räddningsinsatserna samt den interna evakueringen på fartyget väl.

Kommissionen rekommenderar att myndigheterna förtydligar föreskrifterna om nödkommunikation samt VTS-reglerna i fråga om kommunikation.

B5/2004M Rapport (pdf, 2.17 Mt)

 
Publicerad 21.9.2004