C9/2003M Passagerarbilfärjan SPOVEN, grundstötningarna vid Tors-holm och nära Degerö 7.–8.11.2003

Passagerarbilfärjan SPOVEN, som sköter förbindelsetrafik i Ålands skärgård, rände på grund under en tidtabellsenlig resa på väg från Lilla Hummelholm till Lappo 7.11.2003 kl. 17.45. En and-ra grundstötning ägde rum 8.11.2003 kl. 14.40 väster om Degerby och då skadades fartyget i den grad att hon efter losstagningen inte längre kunde fortsätta för egen maskin till varvet i Mariehamn. De två på varandra följande grundstötningarna berodde, utom på den dåliga sikten, också på de arbetsrutiner som tillämpades. I det senare fallet var befälhavarens trötthetstillstånd en av orsakerna. Han hade vakat nästan utan avbrott i 32 timmar före grundstötningen.

C9/2003M Rapport (pdf, 0.63 Mt)

 
Publicerad 7.11.2003