C8/2003M SILJA OPERA, sammanstötning med tre fraktfartygen i St. Petersburgs hamn 17.9.2003

Sveriges sjöolycksmyndigheter har gjort den här undersökningen (Sjöfartsinspektionen)

C8/2003M Rapport (pdf, 0.33 Mt)

C8/2003M Rapport (pdf, 0.61 Mt)

 
Publicerad 17.9.2003