C5/2003M Båtolycka utanför Pärnu 8.6.2003 och fem andra båtolyckor

Undersökningsrapporten består av tre delar. I den första delen behandlas ett fall där en motorbåt av märket Sun 33 sjönk utanför Pärnu 8.6.2003. I den andra delen ges sammandrag av fem båtolyckor, i vilka en båt har tagit in vatten utan att skrovet har skadats som en följd av t.ex. grundstötning eller kollision. En av dessa båtar sjönk medan den var förtöjd vid bryggan som en följd av att vågorna slog in vatten från aktern. I undersökningsrapportens tredje del ges säkerhetsrekommendationer på basis av samtliga undersökta fall.

En fritidsbåt av märket Sun 33 råkade ut för en olycka på väg från Hangö till Pärnu via Haapsalu. Båten är tio meter lång och byggd år 1990. Två manspersoner befann sig ombord på båten under resan då olyckan inträffade. Båten gjorde en avstickare till Haapsalu för att fylla på bränsle 7.6.2003 och fortsatte resan mot Pärnu samma kväll kl 21. Båten styrdes genom ett utprickat vattenområde, som ligger mellan öarna Manilaid och Kihnu. Vid det sista märket på rutten, ungefär vid 64°12,8’ N 024°13,2’ E, orienterade sig båten mot ljusen i Pärnu.

Båtens akterdrev fastnade i ett stort fiskeredskap, sannolikt en ryssja, cirka kl 24.00 vid 58° 15,2 N 024° 18,8 E. Repen från fiskeredskapet trasslade in sig i propellern och stängde av motorn och männen i båten fick inte loss repen på egen hand. Ryssjan drog ner båtens akter. Vinden blåste med riktning från båtens akter och blåste upp 0,5-1 m höga vågor, som fyllde båten med vatten trots flera försök att tömma den. Den sjönk på ovan nämnda plats cirka kl 01.50. De två männen som befann sig i båten hamnade i vattnet. Pärnu gränsbevakning räddade männen från vattnet 8.6.2003 kl 03.27.

Olyckan orsakade av att båten trasslade in sig i ett bristfälligt utmärkt fiskefångstredskap och hade ett lågt fribord samt otäta luckor och genomföringar. Vågorna kom att slå in i på akterdäck genom akterporten och de otäta luckorna släppte in vatten till motorutrymmet.

Även en av de fem andra olyckorna, som kort behandlades i utredningen, berodde på att vågorna slog in vatten på akterdäck genom akterporten och att de otäta luckorna släppte in vatten i motorutrymmet. De kraftiga vågslagen hade lösgjort akterporten, varmed fribordet i aktern förminskade avsevärt.

Utredningsnämnden rekommenderar att kraven gällande täthet och akterspeglar på takförsedda båtar, framför allt inombordsmotorbåtar, skall granskas vad gäller aktern, akterdäck och dörren från akterdäck till kajutan. Vidare rekommenderas att frågan skall tas upp i information som riktas till båtförare, samt i den frivilliga inspektionsverksamheten.

De fyra övriga fallen av läckage som kort undersöktes berodde på sprickor, korrosion eller motsvarande som uppstått på rör eller genomföringar i skrovet som varit i kontakt med havsvatten. På basis av dessa fall rekommenderar utredningsnämnden att hållbarheten hos kritiska delar som är känsliga för korrosion eller annat slitage skall utvärderas och att man skall utarbeta en rekommendation för hur ofta de bör förnyas.

Undersökningskommissionen rekommenderar dessutom att navigeringsutbildningar för båtförare även skall fästa vikt vid planering av rutter, utredning av särdragen för de vattenområden man skall färdas på samt förberedelser inför undantagstillstånd.

C5/2003M Rapport (pdf, 2.07 Mt)

C5/2003M Rapport (pdf, 5.32 Mt)

 
Publicerad 8.6.2003