C3/2004M MS BIANCA, grundstötning på Själstenarna ytter om Gävle 31.3.2003

Torrlastfartyget Ms BIANCA stötte på grund den 31.3.2003 kl. 05.04 (finsk tid). Det skedde vid grundet Själstenarna, i positionen 60° 43,6’ nordlig bredd och 017º 30,2’ östlig längd, norr om inloppsfarleden till Gävle och inom svenskt territorialvatten. BIANCA stötte på grundets östligaste spets med kursen 287°. BIANCA fick vid grundstötningen skador på skrovet, läckor i bottentan-karna och en allvarligare läcka i maskinrummet. Grundstötningen var en följd av att vakthavande befälet hade somnat till och utkikens uppmärksamhet hade slappnat. Larmen från den tekniska navigeringsutrustningen fungerade inte till följd av ett misstag som gjorts i samband med kopplingen av apparaturen. Tillräcklig uppmärksamhet hade inte fästs vid att larmen saknades.

Vakthavande befälets prestationsnivå var nedsatt och han somnade till. Det är en upprepning av liknande scenarier vid flera andra grundstötningar som finska fartyg råkat ut för under de senaste åren. Avsaknad av tillräcklig vila och en ineffektiv användning av utkiken vid vakthållningen medverkade även i det aktuella fallet. Om människans inre sömnrytm bryts upp blir det svårare för henne att hålla sig vaken, i synnerhet på efternatten. Så också i den aktuella olyckan.

C3/2003M Rapport (pdf, 0.61 Mt)

 
Publicerad 31.3.2003