B1/2003M Ms CAMILLA, nödsituationen och evakuering av fartyget på Nord-Atlanten den 23.1.2003

Onsdagen den 23 januari 2003 sände finska ro-ro lastfartyget CAMILLA förhandsmeddelande om nödsituationen, ett ECAREG- meddelande, i vilket rapporterades att fartyget drev manöverodugligt på grund av maskinskada i position 46 54,7 N och 46 50,9 W på Nord-Atlanten, 240 sjömil österut från Newfoundland. I meddelandet sades det att fartyget försökte få bogserhjälp. Befälhavaren beslöt dock, på grund av tidtabellen för bogserassistans och väderleksprognoser, att evakuera fartygets besättning för att få den i säkerhet. Besättningen evakuerades. Personalen evakuerades av en kanadensisk räddningshelikopter, som arbetade på gränsen till sin operativa verksamhetsradie, och transporterades till St. John’s, Newfoundland.
Det drivande fartyget bogserades senare till Conception Bay i Newfoundland och senare till hamnen i St. John’s. Fartyget såldes till ny ägare sommaren 2003.
Undersökningskommissionen anser huvudmaskinens bristfälliga smörjning vara den mest sannolika orsaken till maskinskadan. Smörjningsproblem uppstod som följd av många olika händelser.
Utredarna rekommenderar, att man i samband med fartygets sättande i trafik efter uppläggningen noggrant följer klassificeringssällskapets direktiv och rekommendationer. Utredarna ifrågasätter konventionella livbåtars och uppblåsbara räddningsflottars användning i oceanförhållanden.

B1/2003M Rapport (pdf, 0.95 Mt)

 
Publicerad 23.1.2003