C6/2002M ms CINDERELLA, brand i nattklubben 8.3.2002

På natten 8.3.2002 ungefär klockan 2.30 uppkom en brand i nattklubben på ms CINDERELLA, på nionde däck. Det fanns mycket folk i nattklubben i händelseögonblicket. Branden upptäcktes snabbt på grund av rökutvecklingen och lågorna, men platsen där branden hade tagit sin början upptäcktes inte genast. Dessutom antändes en estradridå, som användes för att släcka branden och detta ökade på brandhärden. Rökutvecklingen i nattklubben var kraftig.

Branden kunde snabbt fås under kontroll, endast en halv timme efter antändningen, tack vare personalens raska första släckningsinsatser och ankomsten av fartygets släckningsgrupper. Passagerarna måste evakueras från nattklubben och från flera däck ovanför och nedanför den. Evakueringen genomfördes målmedvetet och passagerarna förhöll sig lugna. Fartygets egen brandförsvarsorganisation lyckades släcka branden helt och hållet.

Branden förstörde nattklubbens elkablar, AV-apparatur och estradridåer. Dessutom fick däcken nedanför nattklubben vattenskador. Den pågående kryssningen måste avbrytas och fartyget återvände till Helsingfors redan på efternatten. Fartyget fick efter kontrollerna följande dag tillstånd att fortsätta att trafikera och hon avgick på sin följande tur enligt tidtabellen.

Branden antändes på grund av att en apparat för reglering av ljus, en dimmer, överhettades på estraden. En entydig orsak till överhettningen har inte kunnat preciseras.

Utredarna presenterar inga egentliga rekommendationer för förebyggandet av motsvarande olyckor, men för fram vissa faktorer, som konstaterats vara viktiga för brandsäkerheten.

C6/2002M Rapport (pdf, 0.79 Mt)

 
Publicerad 18.2.2002