Rapporter 2002

    B2/2002M Fiskefartyget HELSU, försvinnande av fiskaren på Bottenhavet 29.10.2002

C1/2002M M/S FJORD PEARL, lastflyttning och riskfylld situation 2.1.2002

C2/2002M ms CITY OF SUNDERLAND, grundstötning utaför Hangö 1.1.2002

C3/2002M DOURO CHEMIST, grundstötning vid Lövskärs korsning 19.2.2002

C4/2002M Skjutbogseraren STEEL och pråmen BOARD, bottenkänning vid Nordvalen, Bottniska viken 1.1.2002

C5/2002M M/T TEBO OLYMPIA, bensinläcka i Sköldviks hamn 27.2.2002

C 7/2002 M Skjutpråmen PÖLLI 7, bottenkänning i Kyrönsalmi, Nyslott 11.7.2002

C 8/2002 M Passagerarfartyget AIRISTO SUN, bottenkänning utanför Raumo 28.7.2002

C 9/2002 M Rorofartyget ms FINNMERCHANT och trålaren EATON, sammanstötning på Nordsjön 12.8.2002 (i samarbete med Danmark, rapporten på engelska)

C 10/2002 M Passagerarfartyget ms SUOMENLINNA-SVEBORG, sammanstötning mot kajen i Helsingfors 31.8.2002

C 11/2002 M Rorofartyget ms GARDEN och fraktfartyget ms VINGAREN, sammanstötning vid Drogden på södra Östersjön 2.10.2002

C 12/2002 M Torrlastfartyget ms TRAVEBERG grundstötning i Svensksund 20.11.2002

C 13/2002 M Torrlastfartyget ms KAJEN, grundstötning i Svensksund utanför Kotka 18.3.2002

 
Publicerad 12.2.2008