Rapporter 2001

C 1/2001 M Trålaren RANDÖ, brand och sjunkande utanför Raumo 26.2.2001

C 4/2001 M Skjutbogseraren ALFA och pråmen PARA-UNO, sammanstötning med SORMOVSKIY 118 på Norra Östersjön 15.5.2001

C 5/2001 M my LINDA MARIA, brand i Revals hamn 8.6.2001

C 6/2001 M Rorofartyget ms ANTARES, räddningsbåtolycka i Hepokaris hamn, Nystad 5.7.2001

C 7/2001 M Sjöbussen TYRNI, grundstötning i Kuuttosuntti 29.7.2001

C 8/2001 M Passagerarfartyget ms MARINA, bottenkänning i Bengtskär 12.8.2001

C 9/2001 M ms CINDY, grundstötning i Åland 17.9.2001

C 10/2001 M ms PAMELA, grundstötning i Skiftet 2.10.2001

C 11/2001 M Bogserbåten EEVA, sjunkande i Erstan 19.10.2001

C 12/2001 M ms IRAN SARBAZ, nödsituation utanför Nystad 1.11.2001

C 13/2001 M ms TRADEN, riskfylld situation som lastflyttning förorsakade på Atlanten 19.10.2001

C 14/2001 M Bogserbåten VOIMA, sjunkande i Kaskös hamn 21.11.2001

Ro-ro FINNREEL (GB), grundstötning utanför Raumo 14.3.2001. Den här undersökningen har gjort sjöolycksmyndigheter från England (MAIB)

 
Publicerad 17.12.2013