C2/1998M Ms JULIA, bottenkänning i sundet vid Gustavssvärd 07.01.1998

Finska torrlastfartyget ms JULIA, ägd av Godby Shipping, fick bottenkänning i sundet vid Gustavssvärd i Helsingfors den 07.01.1998 ca kl. 11:56. Fartyget var på väg från Sumparn till Raumo med en nio personers besättning. Det rådde tät dimma, men vädret var lugnt.

Befälhavaren och överstyrmannen fanns på kommandobryggan. Befälhavaren navigerade med radar. Farten på Kronobergsfjärden var 6 knop. Befälhavaren övergick till manuell styrning när stranden på Stora Östersvartö syntes till styrbord och saktade ned farten. Befälhavaren försökte ändra kursen med hjälp av bogpropellern och backade samtidigt. Fartyget fick bottenkänning vid stranden vid Gustavssvärd.

VTS-centralen fick, enligt befälhavaren, en anmälan om händelsen, det vill säga att fartyget fått bottenkänning, men var manövrduglig. Besättningen undersökte skadorna och en läcka konstaterades i förpiken.

JULIA fortsatte sin resa till Raumo. Där undersöktes fartyget av dykare och på basis av undersökningen beslöt man docka fartyget.

Flera bakgrundsfaktorer, utöver den dåliga sikten, inverkade på uppkomsten av olyckan.

C2/1998M Rapport (pdf, 1.34 Mt)

 
Publicerad 7.1.1998