SVITZER CONSTANCEs (UK) och MS FINNHAWKs (FIN) händelse i Hull hamn den 9.3.2009.

Web länken till MAIBs (Marine Accident Investigation Branch) kort utredningen om bogserbåt SVITZER CONSTANCEs (UK) och MS FINNHAWKs (FIN) händelse i Hull hamn den 9.3.2009.

 
Publicerad 9.3.2009