C5/2009M M/V EMSRUNNER, grundstötning utanför Kalajoki 11.12.2009

M/V EMSRUNNER flaggad i Cypern anlände i barlast från Sverige för at hämta torvlast från Rahja hamn vid Kalajoki i Finland. Efter lotstagning vid Kalajokis lotsplats seglade det lotsad utanför farledsområde och gick på grund i Välimatala.

Fartyget fick revor till sin ballasttank på förens babord sida, bucklor vid förpikområde samt revor till slingerköl och bucklor till förens styrbordssida. Ytterligare bogpropellerrum var skadad. Det uppkom inga miljöskador eller läckage.

Efter inspektioner som genomfördes i hamnen av sjöfartsmyndighet och klassningssällskap och efter installation av tömningspump som tillägg på förspik och efter lämnad skadelseförklaring fick fartyget tillstånd att avgå till repationsvarv i Estland var dess skador sen reparerades.

C5/2009M Rapport (pdf, 2.09 Mt)

 
Publicerad 11.12.2009