C3/2009M M/Y NINAMARIA II och S/Y ILONA, kollision på norra sidan av Vänö den 27.6.2009

Charterbåten NINAMARIA II, som seglade under Förenade Arabemiratens flagg, färdades längs den s.k. isbrytarrännan från Hitis skärgård mot väst och befann sig på den nordöstra sidan av Vänö. Besättningen bestod av befälhavaren och kocken. Befälhavaren framförde båten ensam. Framför fartyget seglade den finska segelbåten ILONA längs samma rutt, också hon mot väster. ILONA färdades med en besättning på två personer och seglade i medvind med seglen uppslagna som en s.k. psalmbok.

NINAMARIA II hann ifatt ILONA med en fartskillnad på uppskattningsvis 10 knop. Befälhavaren hade upptäckt segelbåten framför sig, bedömt att det var bäst att passera den på styrbords sida och ändrat autopilotens inställda kurs med 3 grader styrbord. Därefter hade befälhavaren vänt sig om för att umgås med kocken som befann sig i styrhytten och följde inte med hur väjningen gick. I stället för att passera ILONA på lagom avstånd kolliderade NINAMARIA II in i hennes akter.

ILONA hade upptäckt att NINAMARIA II närmade sig och hade gett handtecken för att väcka uppmärksamhet. I sista stund hade besättningen hoppat överbord för att på så sätt undvika att vara ombord vid kollisionen.

Som en följd av kollisionen gick NINAMARIA II:s för över ILONAs sittbrunn och ILONA tyngdes delvis ned under NINAMARIA II. ILONAs mast bröts av och föll till följd av kollisionen och båtens skrov fick allvarliga skador. ILONA fick betydande skador, medan NINAMARIA II klarade sig med förhållandevis ringa skador.

Räddningsåtgärderna gick inte som de borde på grund av passiviteten ombord på NINAMARIA II. Segelbåtens besättning räddades till stor del tack vare egen insats, då de lyckades klättra upp ur vattnet på NINAMARIA II:s badplattform.

Sjöbevakningen sörjde för att olycksbåtarna kom in till Kasnäs, där frivilliga sjöräddare tog hand om ILONA och de fortsatta åtgärder som var nödvändiga för besättningen. NINAMARIA II fortsatte färden för egen maskin och försvann ur landet innan ärendet hade utretts slutgiltigt för hennes del.

Orsaken till olyckan är NINAMARIA II:s bristande utkik i det avgörande ögonblicket när fartygen redan var i en närsituation och den därtill hörande felbedömningen vid väjningen. NINAMARIA II:s befälhavare hade bristfällig erfarenhet av skärgårdsnavigering och en felaktig inställning till säkerheten på vattnet. Brister upptäcktes även i redarens säkerhetskultur.

Utredarna rekommenderar att man betonar vikten av utkik och rätt väjningsavstånd i vattentrafiken, kontroll av säkerhetsplaner och behörighet ombord på stora utländska fartyg innan trafiken inleds, bättre eftervård av olycksoffer och instruktioner för att förhindra att ett fartyg som varit delaktigt i en olycka avlägsnar sig ur landet i förtid.

C3/2009M Rapport (pdf, 2.43 Mt)

eller

C3/2009M Rapport (pdf, 1.96 Mt)

 
Publicerad 27.6.2009