C1/2009M VL TELKKÄ, maskinskada den 4.11.2008

Den 4 november 2008 inledde bevakningsfartyget TELKKÄ en skolningskörning söder om Storklobbs sjöbevakningsstation. Utöver besättningen på elva personer fanns det fyra personer ombord på fartyget. Tre av dem var från Gränsbevakningsväsendet och en från Marinen.

Fartygets huvudmaskiner och den i fören belägna roderpropellern startades kl. 10.38 och fartyget kastade loss från Storklobbs kaj kl. 10.45. Efter att fartyget hade navigerat ut från den trånga passagen söder om Storklobb, överlät vaktchefen ansvaret för babords huvudmaskin till maskinvakten och fortsatte resan med enbart styrbords huvudmaskin. Maskineriet kördes med en kombinator och rodret var på manuell styrning. Den i fören belägna roderpropellern hade lyfts upp och dess diselmotor hade stoppats.

Maskinmästaren befann sig i maskinrummet där han utförde åtgärder som berodde på vanliga avgångsrutiner. Starbords huvudmaskin kördes med låg hastighet. Enligt maskinmästarens iakttagelser hade alla åtgärder utförts i laga ordning och man kunde inte märka någonting avvikande i maskinrummet.

Ca kl. 11.00 då maskinmästaren fortfarande befann sig i maskinrummet riktades hans uppmärksamhet mot den ovanligt stora och snabba ökningen i varvtalet. Varvtalet steg under några sekunder och maskinmästaren hann nätt och jämnt bort från maskinen innan den rusade och gick sönder. Vid motorrusningen gick huvudmaskinen så pass mycket sönder att det praktiskt taget inte gick att reparera den. Man klarade sig undan utan personskador, eldsvåda och andra skador.

Utgående från de utförda undersökningarna och utredningarna kan den primära orsaken till olyckan anses vara huvudmaskinens bristfälliga och svaga rusningsskydd. Maskintillverkaren har varit medveten om denna svaghet, och de har meddelat att de har skickat servicebulletiner till alla som har ifrågavarande motor i användning. Tillverkaren har meddelat att de hade skickat servicebulletinen i fråga till Västra Finlands Sjöbevakningssektion år 1999 (Västra Finlands Sjöbevakningssektion grundades dock först år 2004.) TELKKÄ har dock inte fått ifrågavarande servicebulletin.

Undersökningskommissionen framställer som rekommendation att bägge sidorna borde få kvittering vid tillställandet av servicebulletiner.

C1/2009M Rapport (pdf, 1.0 Mt)

 
Publicerad 1.1.2009