B1/2009M MS OOCL NEVSKIY, fall överbord med dödlig utgång i samband med lastsurrning 13.2.2009

OOCL NEVSKIY förtöjde i Mussalo hamn i Kotka 12.2.2009 kl. 18.30 och arbetet med att lossa fartygets containerlast inleddes omedelbart. Efter att lasten som skulle till Kotka hade lossats, började man kl. 21.30 lasta de containrar som skulle gå på export. Fartygets däcksmanskap surrade de lastade containrarna. En av däcksmännen som arbetade under ledning av fartygets båtsman höll på att surra containern på babord sida av lastlucka 2 då han snubblade, halkade och föll över relingen i vattnet. Havsytan var täckt av is.

Handskrivna utlåtanden av fartygets överstyrman och båtsman om händelseförloppet fanns att tillgå. Enligt dessa var det matrosens uppgift att tillsammans med sin arbetskamrat surra de lastade containrarna. Båtsmannen, som fungerade som matrosernas arbetsledare, hade gett offret anvisningar om att surra containrarna hårt. Vid olyckstillfället höll arbetskamraten på med samma uppgifter på fartygets styrbords sida. Då båtsmannen gick för att handleda den andre matrosen, hörde han matrosen ropa till. Då han tittade i ljudets riktning, såg han matrosens ben försvinna över relingen.

Havsisen var så tjock att matrosen inte föll igenom. Fallhöjden var 8–8,5 meter och matrosen blev liggande orörlig på isen. Båtsmannen meddelade om det skedda till överstyrmannen och larmet gick omedelbart på fartyget. Stuveribolagets skiftesförman meddelade om det skedda till nödcentralen. Då matrosen hade lyfts upp på kajen, konstaterade räddningsverkets personal att matrosen var död.

Utredarna rekommenderar att myndigheterna i fartygets flaggstat och i Finland aktivt samarbetar med den internationella arbetsorganisationen ILO och den internationella sjöfartsorganisationen IMO för att förbättra säkerheten då containrar surras och lossgörs genom att tillämpa förbättrade åtgärder beträffande fallskydd och arbetsmiljö.

Ladda ner härifrån hela undersökningsrapporten:

B1/2009M Rapport (pdf, 0.65 Mt)

eller

B1/2009M Rapport (pdf, 1.06 Mt)

 
Publicerad 13.2.2009