C3/2010M JEANNEAU PRESTIGE 42S, A-58990 (FIN), sjunkning utanför Ingå 28.5.2010

En Jeanneau Prestige 42S-typs glidande motorbåt avgick den 28 maj 2010 västerut från Esbo med Ekenäs som destination. Båten var alldeles ny och man hade förberett sig för att övernatta under resan. I Ingå, på en 5,5-meters farled, beslöt skepparen att vända styrbord på en korsande farled för att köra till Ingå för att övernatta där. Genast efter giren ändrade han sig och utförde en tvär gir vidare mot styrbord för att komma tillbaka på den ursprungliga farleden efter en sväng på 270 grader. Då svängen tog slut hade båten dock inte återgått på den önskade kursen utan girade bredvid farleden. Båten körde närapå full fart över ett grunt undervattensområde vilket ledde till att dess Volvo Penta IPS-drivanordning träffade en sten. Som följd av denna grundstötning uppstod ett allvarligt, okontrollerat läckage och båten sjönk bredvid farleden. De fanns tre vuxna och fem barn ombord på båten och de räddades till båtar som befann sig i närheten. Det uppstod inga personskador men båten förstördes. Utredningens resultat visar att grundstötningen inte berodde på ett tekniskt fel, utan olyckans direkta orsak kan anses vara förlusten av situationsmedvetenheten efter en gir som utfördes med hög hastighet. En plötslig förändring i ruttplanen kan anses vara en bidragande orsak.

Drivanordningen brast inte på ett kontrollerat sätt så att båtens skrov skulle ha förblivit tätt utan den stöt som grundstötningen orsakade fick den klent byggda båtbottnen att bryta. Båten saknade vattentäta avdelningar, vilket ledde till att vattnet som läckte in i maskinutrymmet kunde sprida sig i hela båten som sedan sjönk snabbt.

En motsvarande olycka inträffade samma sommar då charterbåten IDA 1 körde på grund med likadana följder . Det fanns två Volvo Penta IPS-drivanordningar i bägge olycksbåtarna. Eftersom ingen av de tre drivanordningar som träffade en sten brast på det säkra sätt som tillverkaren definierat, beslöt man att utföra en gemensam undersökning av de faktorer som hänför sig till IPS-drivanordningars struktur i samband med de båda utredningarna. Man upptäckte problem i funktionen av drivanordningens pyramidprincip samt i integreringen av drivanordningen och skrovet.

Man kunde fastslå att strukturen i sammanfogningen av botten och akterspegeln var svag och att IPS-drivanordningens sammanfogning med skrovet var slarvigt och undermåligt utförd. Man kunde även konstatera att sikten från styrhytten på en dylik båt är begränsad då takluckan är stängd.

Som resultat av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att standarder gällande båtbyggeri preciseras på så sätt att båtar som liknar olycksbåten förblir flytande då maskinutrymmet fylls med vatten, samt att Volvo Penta bl.a. kontrollerar funktionen av IPS-drivanordningen och de krav som hänför sig till båtens struktur.

Förutom dessa säkerhetsrekommendationer vill utredningskommissionen poängtera åt båtförare att då ruttplanen ändras skall man reservera tillräckligt med tid för att sätta sig in i den nya ruttplanen. Då man handlar så har man bättre kontroll av medvetenheten om situationen.

C3/2010M Rapport (pdf, 6.54 Mt)

Förkortad version av rapporten, som otfattar bara tekniska saker (på finska):

C3/2010M Rapport (pdf, 6.15 Mt)

Förkortad version av rapporten, som otfattar bara tekniska saker (på engelska):

C3/2010M Rapport (pdf, 5.56 Mt)

 
Publicerad 30.10.2012