M2018-04 Tillbudet mellan en lotsbåt och en robotbåt i utkanten av Emsalö

Tidigt på morgonen på lördag 1.12.2018 åkte marinens robotbåt Hanko väster om Emsalö i Sköldviksleden i sydlig riktning. Styrgruppen navigerade optiskt med stöd av det integrerade navigationssystemet. Sikten var god. Robotbåten sände inte AIS-data. Robotbåten hade redan tidigare anmält till VTS-centralen att den kommer till dess verksamhetsområde.

Lotsbåt L239 åkte från Emsalö lotsstation för att hämta en lots från Sköldvikshamnen. På robotbåten Hankos kommandobrygga upptäcktes L239:s start så fort den avgick från lotsstationen. På Hanko var man medveten om att det egna fartyget låg på vänster sida om ledens mittlinje.

Kuva 1. Robotbåt Hanko’s och lotsbåt L239’s färdrutter fr.o.m. kl. 02.16. (Baskarta: Trafikledsverket, ritning: OTKES)


I höjd med Esthamnsudden tog L239 den sanna riktningen 329°, vilket förde lotsbåten till vänster om ledens mittlinje. Lotsbåten höll en hastighet på ungefär 25 knop (ca 45 km/h). Lotsbåtens bemanning upptäckte inte robotbåten på leden. Lotsbåtsföraren upptäckte i något skede ett eko på radarn, vilket föraren tolkade som en fågelflock. Robotbåten gjorde flera relativt små riktningsändringar för att förflytta sig till höger sida om leden och möta lotsbåten i enlighet med sjövägsreglerna.

På robotbåten, som flyttat till ledens högra sida, förmodade man att lotsbåtens bemanning upptäckt robotbåten. Efter att ha upptäckt att lotsbåtens rörelsefaktorer inte ändrades, stoppade styraren robotbåten. Lotsbåten befann sig nästan halv kabellängd (ungefär 80 meter) på vänster sida om ledens mittlinje och den var på väg direkt mot robotbåten. På samma gång upptäckte lotsbåtsföraren ett oidentifierat objekt rakt framför sig, satte på strålkastaren, konstaterade att det oidentifierade objektet var ett fartyg, sänkte hastigheten och gjorde en brant väjningsrörelse till höger. Fartygen passerade varandra på ett avstånd på ungefär 0,2 kabellängder (ungefär 40 meter).

För att motsvarande olyckor ska förhindras och deras konsekvenser motverkas rekommenderar Olycksutredningscentralen att

- Marinen gör en riskbedömning om betydelsen av obemärktheten i den egna verksamheten för egna och övriga fartygs säkerhet och för VTS:s möjligheter att övervaka den allmänna säkerheten i sjötrafiken i det egna området och att ge anvisningar om nödvändiga åtgärder för att hantera identifierade risker.

- Marinen och Finnpilot Pilotage Ab kommer överens med Trafik- och kommunikationsverket om förfaranden för anmälning av tillbud för att förbättra den övergripande säkerheten i sjöfarten.

M2018-04 Utredningsrapport (pdf, 2.02 Mt)

 
Publicerad 24.10.2019