M2016-01 Båtbrand i Saimen den 24 Juli 2016

På Saimen inträffade en explosionsartad brand sommarkvällen 24.7.2016. Elva personer räddade sig genom att hoppa i vattnet från en brinnande båt, utan att hinna klä på sig flytvästarna eller ringa till nödcentralen. Båten totalförstördes och sjönk.

Ett sällskap på elva personer hade gett sig ut på en båtfärd med en nyligen införskaffad båt. Till sällskapet hörde fyra vuxna och sju barn. Sällskapet var på väg tillbaka till hemmahamnen efter en dagsutfärd då motorns effekt plötsligt minskade. De stannade båten på Pihlajavesi fjärd. Ägaren till båten, som också fungerade som skeppare, började tillsammans med en annan från sällskapet utreda vad som orsakade motorproblemet.

Innan motorproblemet hade ägaren märkt att båten hade en onormalt stor bränsleförbrukning. Han antog att motorproblemen berodde på att bränslet höll på att ta slut och man tankade därefter ungefär 50 liter bränsle från kanistrar som man hade haft med sig. Påfyllningen av bränslet hade ingen effekt på motorproblemet.

Man öppnade luckan till motorutrymmet för att ta reda på vad som orsakade problemet. I motorutrymmet upptäcktes inget läckage eller andra möjliga orsaker till problemet. Man försökte starta motorn på nytt, men utan resultat.

Efter flera startförsök startade motorn och gick en stund, men stannade igen. I samband med det sista startförsöket hördes några "hostningar" från motorutrymmet och i samma stund kom stora lågor upp från motorutrymmet och en explosionsartad brand uppstod.

De som befann sig i båten räddade sig genom att hoppa i vattnet. I båten hade man flytvästar till alla men ingen hann ta på sig dem, ge nödsignaler eller ringa nödsamtal, innan de hoppade i vattnet.

En annan båt som var i närheten såg den brinnande båten och ringde till nödcentralen. Branden upptäcktes också av många personer från sina båtar och stugor i närheten. De kom till undsättning och räddade de nödställda från vattnet till sina egna båtar och transporterade dem till evakueringsplatsen som hade grundats vid Hietasaari färjfäste. En del av de nödställda måste hålla några av de andra ovanför vattenytan och de var mycket utmattade när hjälpen kom fram. Två av de räddade blev intagna på sjukhus för att få vård för sina brännskador. De övriga klarade sig utan sjukhusvård.

Bestämmandet av den exakta platsen för händelsen försvårades på grund av att olycksplatsen inte hade någon adress och dessutom kom det flera samtal samtidigt om olyckan. Ingen av de som ringde nödsamtal använde 112-applikationen. Olycksplatsens position bestämdes med hjälp av närliggande vägadresser som ögonvittnena uppgav.

Efter att platsen hade bestämts, larmade nödcentralsoperatören räddningsmyndigheterna enligt responsen "trafikmedelsbrand medelstor". I den responsen ingår inte larmande av sjöräddningen. När lägesbilden klarnade ändrades uppdraget till "räddning av människa från vatten". Sjöräddningen som fanns i närheten, och i beredskap, fick ingen information om händelsen.

Räddningsmyndigheterna grundade en evakueringsplats nära olycksplatsen, vid Hietasaari färjfäste. Akutvårdens enheter och polisen var färdigt vid evakueringsplatsen när de nödställda anlände. Akutvårdens ledning bestämde att två av de personer som befunnit sig i båten skulle skickas till Kuopio universitetssjukhus för fortsatt vård. Den ena transporterades med helikopter och den andra med ambulans.

När räddningsverkets fartyg anlände till olycksplatsen hade alla människor redan räddats från vattnet. Uppgiften för räddningsverkets fartyg blev att släcka den brinnande båten och bogsera den till stranden. Under bogseringen och eftersläckningen gick båtens för sönder. Bogserlinan var fäst vid fören och då fören gick sönder, sjönk båten.

Orsaken till branden var troligtvis en störning i bränslesystemet. Störningen gjorde att bensin samlades i motorutrymmet och i det varma motorutrymmet förångades bensinen. Båtkapellet, som var uppfällt, hindrade en ordentlig ventilation av styrplatsen och motorutrymmet. Bensinångorna antändes till sist explosionsartat, troligen av en gnista från elsystemet vid startförsöket. Efter det spred sig branden explosionsartat i styrutrymmet.

Utgående från utredningen ger Olycksutredningscentralen fyra säkerhetsrekommendationer:

1. Allmänheten rekommenderas att skydda sina mobila kommunikationsapparater från att bli våta samt att ladda ner 112-applikationen. Nödcentralverket rekommenderas att utarbeta en praxis för införandet av en nedladdningslänk för 112-appliktionen på räddningsmyndigheternas nätsidor. Detta gäller också andra verksamma inom räddningsväsendet.

2. För allmänheten rekommenderas användning av räddningsväst. Samtidigt rekommenderas för de myndigheter som övervakar sjötrafik, båtklubbar samt båtfarare, att fästa uppmärksamhet vid västarnas skick, deras ändamålsenlighet samt vid att de är rätt påklädda.

Användning av räddningsväst är en del av sjösäkerheten. De ska passa användaren och i alla situationer åtminstone vara lätta att klä på vid en plötslig evakuering av båten eller om man hamnar i vattnet.

3. Olycksutredningscentralen rekommenderar inrikesministeriet att instruera räddningsmyndigheterna att granska och vid behov utarbeta skilda responser för olyckor som händer på land- och vattenområden samt att beakta sjöräddningsföreningarna i insjöområdena och Saimaa VTS som resurser på insjöområdena.

Denna rekommendation förbättrar och försnabbar en ändamålsenlig respons på larmet. I "Trafikmedelsbrand, medelstor"-responsen ingår inte sjöräddningen. I detta fall var deras båt i närområdet och bemannad, men utan vetskap om olyckan.

4. Olycksutredningscentralen rekommenderar Trafiksäkerhetsverket att utarbeta en metod där nya båtägare, i samband med registreringen av den nya båten, får information över sjösäkerhetsfrågor. Informationen kan ges i form av en länk till olika myndigheters elektroniska resurser, internetsidor, eller information som ges på annat sätt.

Allmän information över sjösäkerhet finns redan nu tillgänglig elektroniskt. Sidorna upprätthålls bland annat av Gränsbevakningsväsendet, Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket. Vid registrering av nya båtar och vid ägarbyte kan Trafiksäkerhetsverket informera om hur man hittar information om sjösäkerheten.

M2016-01 utredningsrapport (på finska) (pdf, 3.18 Mt) M2016-01 Accimap (på finska) (pdf, 0.02 Mt)

 
Publicerad 28.3.2017