M2014-E1 Lady Hester (NL) bottenkänning och grundstötning i Ruotsinsalmi, Kotka 5.1.2014

Rapport om en preliminär utredning.


M2014-E1 rapport, på finska (pdf, 0.5 Mt) M2014-E1 rapport, på engelska (pdf, 0.48 Mt)

 
Publicerad 4.2.2015