M2014-01 M/V Sylt (AG), bottenkänning utanför Raumo den 11 oktober 2014

17.8.2015

Containerfartyget M/V SYLT fick en bottenkänning 11.10.2014, klockan 02.14 efter att det under en aningen utdragen sväng drivit mot farledens sprängda klippkant vid Santakari i Rihtniemi farled utanför Raumo.

Fartyget lämnade Raumo under lots för en resa till Hamburg, Tyskland. Vid kröken vid Rihtniemi udde svängde lotsen fartyget med autopiloten, men svängen blev otillräcklig. Fartyget hamnade på den södra sidan av farledslinjen varvid lotsen gick över till handroder och började svänga fartyget till styrbord. Lotsen försökte stoppa svängen med motroder, dikt babord. Då svängen inte minskade tog befälhavaren på lotsens order handroder och ökade samtidigt på maskineffekten för att förbättra rodrets styreffekt. Fartyget började svänga till babord men drev med styrbords-sida före mot den norra, klippiga, kanten av farleden.

En grupp dykare granskade fartyget efter att det kommit tillbaka till Raumo hamn. Under dykningen konstaterades att en klaff på Becker rodret saknades. Klaffen förbättrar styreffekten. Metallytorna som uppstått då klaffen brutits loss var blanka. Enligt dykarnas bedömning var skadorna högst några dagar gamla. Man letade efter den saknade klaffen på farledsområdets botten men utan resultat. Eftersom fartygets roder inte hade några skador från bottenkänningen hade det med mycket stor sannolikhet skadats redan innan bottenkänningen.

Skadan på rodret har påverkat fartygets manöverförmåga. Moderna adaptiva autopiloter anpassar sig till olika förhållanden och kan bibehålla sin prestanda under varierande omständigheter. Detta kan resultera i att effekten av en roderskada förblir dold. Fartygets manöveregenskaper motsvarade i vilket fall som helst inte de som lotsen fick bekanta sig med innan avgång. Detta har medverkat i att fartyget drivit mot farledskanten och vidare till en bottenkänning.

Olycksutredningscentralen ger rederierna rekommendationer för hur man instruerar i användningen av autopilot under lotsning, samt i nödradiotrafik. Trafiksäkerhetsverket Trafi rekommenderas att utreda den statistiska sannolikheten för felfunktioner i klaffroder samt att vid behov vidta åtgärder för att precisera internationella instruktioner för säkerställandet av rodermekanismens funktionssäkerhet.

M2014-01 rapport, på finska (pdf, 1.75 Mt) M2014-01 rapport, på engelska (pdf, 1.76 Mt)

 
Publicerad 18.8.2015