R2012-01 Urspårning av två vagnar i ett godståg på bangården i Kouvola 14.1.2012

På bangården för godstrafik i Kouvola inträffade 14.1.2012 klockan 0.15 en olycka där de två första vagnarna i ett avgående godståg spårade ur genast efter start. Den ena vagnen som spårade ur träffade en ljusmast som tio minuter senare föll ner på en kontaktledningsbrygga. Då bryggan rasade föll kontaktledningarna för sju banor ner. Olyckan orsakade inga personskador.

Olyckan orsakades av en bromssko som blivit under tåget. De svåra väderförhållandena och mörkret hindrade att bromsskon upptäcktes. Dessutom avvek bromstestaren, som ansvarar för att avlägsna bromsskon, från sin normala verksamhet och fokuserade på att skjuta på tåget då det var beläget för långt vid spårsignalen.

Olycksutredningscentralen gav två rekommendationer. Trafikidkaren borde förbättra bromsskons synlighet. Trafikidkaren borde också utveckla arbetsinstruktionerna för bangården så att alla situationer som uppkommer i det praktiska arbetet beaktas i dem. Ur säkerhetsperspektiv borde de viktiga instruktionerna vara utformade som en kontrollista.

R2012-01 Rapport (pdf, 0.65 Mt)

Rekommendationer 326-327
 
Publicerad 24.9.2012