C3/2009R Urspårning av fem vagnar i godståg vid Kilpua trafikplats 17.9.2009

Torsdagen den 17 september 2009 klockan 13.13 spårade fem ryska godsvagnar lastade med pellets ur på banavsnittet Uleåborg–Ylivieska vid trafikplats Kilpua. Urspårningen inträffade i södra änden av Kilpua trafikplats när ett pelletståg på väg från Uleåborg till Karleby efter ett möte satte sig i rörelse på spår 3 i riktning mot huvudspåret. Lokföraren kände ett kraftigt ryck och upptäckte att bromsledningen tömdes medan bakre partiet av tåget fortfarande befann sig på spår 3. Lokföraren stoppade tåget omedelbart och steg ur loket för att undersöka läget. Av åtta vagnar i tåget var de tre sista vagnarna kvar på spåret och fem vagnar hade spårat ur. Tåget bestod av totalt 45 vagnar. Lokföraren kunde koppla loss vagnarna i tåget vid de urspårade vagnarna och flytta tågets främre parti till Oulais för fortsatt undersökning. De totala kostnaderna för olyckan uppgick till 112 000 euro.

Den direkta orsaken till olyckan var att det tunga pelletståget styrdes in på ett sidospår i dåligt skick. Fjärrtågklareraren måste på grund av den stora belastningen av bankapaciteten låta det tunga tåget bestående av ryska pelletsvagnar köra in på spår 3 i Kilpua.

Till urspårningen bidrog dessutom att lokföraren vid starten i Kilpua hela tiden bromsade enbart med elbromsen som endast påverkar loket och därigenom åstadkom longitudinella krafter i tåget. De longitudinella krafterna tillsammans med de ryska godsvagnarnas tröga boggier orsakade att den yttre rälen i en kurva gav efter och hjulparen vid insidan av kurvan föll av rälen.

I syfte att förebygga motsvarande olyckor i framtiden rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att Trafikverkets järnvägssektor utreder den faktiska konditionen hos trafikplatsernas sidospår och spårens lämplighet för tung trafik med ryska godsvagnar. Centralen för undersökning av olyckor upprepar dessutom den tidigare rekommendationen att konditionen hos och smörjningen av ryska vagnars boggienav bör säkras.

C3/2009R Rapport (pdf, 1.05 Mt)

•Rekommendation S284

•Rekommendation S58

 
Publicerad 17.9.2009