C2/2009R Urspårning av sex vagnar på bangården i Lahtis 9.3.2009

Måndagen den 9 mars 2009 klockan 20.42 spårade sex finska godsvagnar ur på bangården i Lahtis. Urspårningen inträffade i en växel när ett godståg med 33 vagnar hade startat från Lahtis mot Kouvola. Två och en halv minut efter starten kände lokföraren att det ryckte konstigt i tåget. Lokföraren minskade effekten och såg i lokets backspegel en kraftig blixt av ljus varefter han såg portalen falla omkull och kontakttråderna falla ner. Föraren stannade tåget omedelbart. Vid inbromsningen använde han endast lokens direktbroms eftersom hastigheten var låg. Den 19:e täckta 4-axlade godsvagnen, som var tom, hade spårat ur i korsningen av en medväxel och dragit med sig de fem följande vagnarna.

Trafiken längs huvudspåren i Lahtis orsakades allvarliga störningar eftersom den omkullfallna signalportalen drog ner kontakttråderna för flera spår. Den nedfallna kontakttråden för norra huvudspåret ledde till att passagerartågen som kom österifrån stannade, och passagerarna måste transporteras med andra fordon till sina destinationsorter. De totala kostnaderna för olyckan uppgick till 278 000 euro.

Orsaken till olyckan var att hjulflänsar av den första urspårade vagnen hade stigit upp på den packade isen i flänsöppningen mellan växelkorsningens spets och vingrälen och spårat ur. När vagnen med lätt axelvikt kom till korsningen svängde det främre boggin på grund av den igenfrusna korsningen samt snö- och isklumparna så mycket att hjulflänsen rullade upp på vingrälen, vilket ledde till att hjulparet spårade ur. Vid växelkorsningen och i närheten av den fanns en massa snö- och isklumpar av vilka åtminstone en del sannolikt fallit från den inre sidan av buffertplåten på det avgående loket.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att instruktionerna för rengöring av växlar i vinterförhållanden borde specificeras och särskild uppmärksamhet fästas vid avlägsnande av is.

C2/2009R Rapport (pdf, 1.28 Mt)

•Rekommendation S271

 
Publicerad 9.3.2009