C1/2009R Ett säkerhetsfel observerades i tågkontrollen på banavsnittet Kervo-Lahtis 30.12.2008

Enligt en händelserapport observerades ett säkerhetsproblem i Korvensuo 30.12.2008. Lokförarna meddelade att de fick restriktiv information. Försignalen hade visat signalen vänta-stopp trots att balisen vid den föregående signalen hade skickat som förinformation till tågkontrollutrustningen (ATP) att man fick köra största tillåtna hastighet (kör sth). När tåget kom till synhållet för följande huvudsignal, den visades körsignal.

Orsaken till den felaktiga ATP-funktionen var att man hade satt in en gammal kortversion i IM-modulen (ställverksdatorn) till transmissionen mellan ställverken i Haarajoki och Korvensuo. Man gjorde fel vid kortbytet eftersom programversionen inte kontrollerades innan kortet installerades. Installatörerna rapporterade som orsak att kontrollutrustningen inte fanns tillgänglig på grund av kontorets flyttning. Kortversionen hade inte heller märkts ut tillräckligt tydligt.

Efter att den felaktiga funktionen upptäcktes avhjälptes situationen tillfälligt genom att utfärda en hastighetsbegränsning på 80 km/h inom området. Thales "arbetsgrupp vid nödfall" samlades 5.1.2009 för att analysera situationen. Efter att felet hittades installerades ett nytt minneskort i ställverksmodulen i Haarajoki 5.1.2009 klockan 23.00. Funktionen testades och 7.1.2009 togs hastighetsbegränsningen på 80 km/h bort i området.

För att undvika att felaktiga kortversioner används rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att man övervakar kontroller och dokumentering av ändrings- och reparationsarbeten i ställverken. Betydelsen av kontroller bör betonas i utbildningen av ställverkets servicepersonal. Dessutom bör komponenternas revisionsläge märkas ut noggrant. Man måste också försäkra sig om att personalen har tillräckliga kunskaper om de olika versionerna i samband med serviceåtgärder.

C1/2009R Rapport (pdf, 0.61 Mt)

•Rekommendation S300

•Rekommendation S301

 
Publicerad 1.1.2009