B9/2009R Plankorsningsolycka med dödlig utgång i Laukaa 16.12.2009

En plankorsningsolycka med dödlig utgång inträffade i en obevakad plankorsning i Lemettilä i Laukas onsdag 16.12.2009 klockan 13.26. Olyckan inträffade när ett par som färdades i en paketbil i plankorsningen körde framför ett godståg som var på väg från Jyväskylä till Äänekoski. Paketbilens förare och passageraren omkom omedelbart av de skador de ådrog sig i sammanstötningen. De kostnader som förorsakades spårmaterielen uppgick till 1 300 euro.

Orsaken till olyckan var att paketbilens förare körde in i plankorsningen utan att stanna eftersom föraren sannolikt inte upptäckte att ett tåg närmade sig från höger. Observationen försvårades av att plankorsningen ser skenbart ofarlig ut när man närmar sig den. Den var emellertid ytterst krävande på grund av nära varandra liggande väg- och plankorsningar, nedåtlutande vägprofil, bristfälliga frisiktsområden och bländande solljus i tågets ankomstriktning.

För att förhindra liknande olyckor i framtiden rekommenderar undersökningskommissionen att den obevakade plankorsningen i Lemettilä avlägsnas. Om plankorsningen inte avlägsnas bör den utrustas med halvbomsanläggning.

B9/2009R Rapport (pdf, 1.29 Mt)

•Rekommendation S285

 
Publicerad 16.12.2009