B6/2009R Plankorsningsolycka med dödlig utgång i Vichtis 14.7.2009

I den obevakade plankorsningen vid Kotkaniementie i Ojakkala i Vichtis inträffade en plankorsningsolycka som ledde till dödsfall tisdag 14.7.2009 klockan 11.17. Olyckan inträffade när en personbil som åkte längs Kotkaniementie körde utan att stanna framför ett godståg på väg från Gerknäs till Riihimäki. En 9-årig flicka som var passagerare i bilen avled. Personbilen totalförstördes vid olyckan. De kostnader som förorsakades rullande materielen och banan uppgick till 6 000 euro.

Orsaken till olyckan var att bilföraren inte uppfattade det godståg som närmade sig.

Beroende på den livliga både inhemska och även utländska fordonstrafiken längs Kotkaniementie och då annan rutt saknas i Kotkaniemiområdet, rekommenderar undersökningskommissionen att plankorsningen benämnd Kotkaniemi 1 utrustas med halvbomsanläggning.

Undersökningskommissionen framför som övriga observationer och förslag följande:

  • Upplysningen om och kampanjerna för säker passage av plankorsningar bör fortsätta.
  • Tydliga anvisningar bör finnas för den arbetsfördelning och de tidsfrister som gäller röjningen av frisiktsområden. Röjningens utförande bör dessutom övervakas.
  • Loken Dv12 bör framföras med korta fronten framåtriktad eftersom lokföraren då kan upptäcka en bil och varna bilföraren med ljudsignal.
  • En tydligare färgsättning av hyttens övre del på loken Dv12 skulle bidra till upptäckten av ett tåg som närmar sig.
  • Lokets ljudsignal bör alltid aktiveras när ett tåg närmar sig en obevakad plankorsning om lokföraren ser att ett fordon samtidigt närmar sig plankorsningen.

B6/2009R Rapport (pdf, 1.82 Mt)

•Rekommendation S283

 
Publicerad 14.7.2009