B5/2009R Urspårning av tio vagnar i ett godståg i Toijala 16.6.2009

Tio vagnar i ett godståg på väg från Åbo till Tammerfors spårade ur i Toijala 16.6.2009 klockan 20.51. Fem av vagnarna välte. De vagnar som spårade ur var vagnarna 17–26 i tåget som hade 30 vagnar. Tåget höll en hastighet på 70 km/h vid tidpunkten för urspårningen. Vid olyckan skadades säkerhetsanordningar, bana och kontaktledningsanordningar. Signal- och teleförbindelser bröts inom Toijalaområdet och dess närmaste trafikplatser.

Ett fullständigt trafikstopp varade i 5 h 20 min. Trafiken sköttes till en början med diesellok. Endast ett spår användes. Det första tåget kunde passera olycksplatsen på natten klockan 2.10. Det första tåget med eldrift passerade Toijala 18.6.2009 klockan 15.40, dvs. 43 timmar efter olyckan. På stambanan sattes nästan normal trafik igång 18.6.2009 efter klockan 20, dvs. 48 timmar efter olyckan. Trafiken mellan Åbo och Tammerfors sattes igång 19.6.2009 efter klockan 18 men tågen stannade inte i Toijala. Tågen mellan Åbo och Tammerfors stannade åter i Toijala fr.o.m. 28.6.2009. Trafiken kunde återställas till det normala 15 dagar efter olyckan.

Enligt VR inställdes allt som allt 134 persontåg och över 100 godståg i Finland på grund av skadan i Toijala. De direkta kostnaderna för olyckan i form av materiel-, spår- och utrustningsskador uppgick till totalt över två miljoner euro.

Olyckan orsakade inga direkta miljöskador. På grund av bristande efterstädning på bangården upptäcktes senare ett problem med lukt och skadedjur. Vagnarna som var inblandade i olyckan innehöll bland annat spannmål och fiskfoder. Städningen var klar 21.7.2009, dvs. 35 dagar efter olyckan.

Godståget spårade ur eftersom en växel lades om under tåget. Undersökningarna kunde bevisa att låsningen av olycksväxeln kunde låsas upp av den mekaniska vibrationsfrekvensen som godstågets axlar skapade. Undersökningen visade också att justeringen av Railex omläggningshjälpare i växeln var excentrisk och att växeltungans kontrollkontakt vid omläggningshjälparen tillät en större tolerans av en anliggande tunga än enligt riktvärdet. Det är uppenbart för undersökningskommissionen att det var samverkan mellan bangeometri, justering av växeln, växelns vibrationsegenskaper och fordonet som passerade växeln som orsakade att växeln låstes upp under tåget.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar undersökningskommissionen följande:
- Justering av omläggningshjälpare och växeltungans kontrollkontakter vid dessa bör ses över och justeras enligt riktvärden.
- Upplåsning av den mekaniska låsningen av växeln samt störningar i växellägeskontroll bör undersökas i normala förhållanden.
- Man bör upprätta en heltäckande dokumentation över installation, kontroll och underhåll av växeln och dess delar.

För att bättre vara förberedd på olyckor och andra undantagssituationer rekommenderar undersökningskommissionen följande:
- Banhållaren måste upprätta en verksamhetsplan för olyckor för att man ska kunna ha kontroll över hela situationen.
- För hantering av undantagssituationer bör man definiera former för samverkan samt fördelning av uppgifter och ansvar på både riks- och lokalnivå.

B5/2009R Rapport (pdf, 13.61 Mt)

Växeln testning video:

http://www.youtube.com/user/Turvallisuustutkinta?ob=0#p/a/u/0/ArZA3s85v9U

 
Publicerad 16.6.2009