B3/2009R Plankorsningsolycka med dödlig utgång i Svartå i Raseborg 25.4.2009

I Svartå i Raseborg inträffade lördag 25.4.2009 klockan 13.08 en plankorsningsolycka mellan en personbil och ett godståg på väg från Gerknäs till Karis. Personbilens förare omkom vid olyckan. Lokföraren skadades inte. Personbilen totalförstördes vid olyckan. Tåget fick obetydliga skador.

Den direkta orsaken till olyckan var att personbilens förare körde in i plankorsningen samtidigt som ett godståg närmade sig från höger. Orsaken till att fordonets förare körde in i plankorsningen har inte kunnat fastställas med säkerhet. Följande faktorer kan ha påverkat att bilen körde in i plankorsningen samtidigt som godståget närmade sig från höger:

  • föraren upptäckte inte det ankommande tåget eller bedömde att bilen skulle hinna passera plankorsningen innan tåget kom
  • föraren blandade ihop fordonets pedaler och tryckte på gaspedalen i stället för på bromspedalen
  • föraren upptäckte tåget men hade inte tillräckligt med tid att stoppa bilen före plankorsningen.

För att förhindra liknande olyckor i framtiden rekommenderar undersökningskommissionen att Ingvallsby obevakad plankorsning avlägsnas. Dessutom upprepar kommissionen rekommendationen S211 om direkt mobiltelefonkontakt mellan en olycksplats och nödcentralen. Även inrikesministeriets räddningsavdelning och nödcentralsverket stöder rekommendationen om direkt mobiltelefonkontakt mellan en olycksplats och nödcentralen. Nödcentralsverket framför som sin rekommendation att VR-Group Ab förser alla tåg med lämpliga GPS-navigatorer. Med hjälp av koordinaterna från navigatorn kan positionen för en olycksplats entydigt och utan dröjsmål förmedlas till nödcentralen.

Som övrig anmärkning framför undersökningskommissionen att plankorsningsolyckor borde ha egen insats enligt vägtrafikfordonets typ, samt att rätten att köra bil och dess omfattning borde övervägas om föraren har en sjukdom eller en permanent medicinering som påverkar körförmågan.

B3/2009R Rapport (pdf, 1.59 Mt)

•Rekommendation S282

•Rekommendation S211

 
Publicerad 25.4.2009