C1/2008R Urspårning av växlingsenhets fem vagnar på Heikkilä bangård i Åbo 8.2.2008

En olycka inträffade på Heikkilä bangård i Åbo fredag 8.2.2008 klockan 9.53. Vid olyckan spårade tre ryska tankvagnar och två ryska täckta vagnar ur under växling. Cirka 70 meter av spåret skadades.

Den direkta orsaken till olyckan var att spåret, som var i dåligt skick och fäst med rälsspik, gav efter under de tunga tankvagnarna. Dessutom bidrog de ryska tankvagnarnas bristfälligt smorda, torra boggicentra till en ökad påkänning på spåret i banans kurvor.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att en hastighetsbegränsning på 20 km/h föreskrivs för TFÄ-vagnar på sidospår med rälsspikbefästning. Vid inspektion av banavsnitt och bangårdar samt vid förstärkning av rälsfästen bör dessutom transportvägar och spår som används vid TFÄ-transporter särskilt prioriteras.

C1/2008R Rapport (pdf, 0.97 Mt)

•Rekommendation S245

•Rekommendation S246

 
Publicerad 8.2.2008