C4/2007R Urspårning av åtta vagnar i godståg lastade mellan Saarijärvi och Äänekoski 3.7.2007

På banavsnittet mellan Saarijärvi och Äänekoski inträffade en olycka tisdagen den 3.7.2007 klockan 16.01. Vid olyckan spårade åtta vagnar i ett virkestransporttåg ur. Fyra av de urspårade vagnarna skadades svårt och fyra lindrigt. Cirka 170 meter av spåret skadades. Orsaken till urspårningen var att banan var i dålig kondition och att det tunga godståget höll för hög hastighet med beaktande av spårets skick. Den första vagnen med last av tallvirke, som var den 16:de vagnen i tåget, spårade ur. Undersökningar visar att tallvirke är tyngre än granvirke. När vagnen nådde banans kanske svagaste punkt gav den yttre rälsen i kurvan efter. Avståndet mellan skenorna ökade så att vagnens hjulpar föll ned mellan skenorna. Förstärkningsarbete på banan hade utförts vid urspårningsplatsen. Banans stabilitet hade störts av små korrigeringar och sidoförflyttningar av rälsen under och till följd av förstärkningsarbetet.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att en kartläggning utförs av de kurvor i banavsnittet som är i dålig kondition och att en hastighetsbegränsning på högst 20 km/h för 16-20 tons axelvikt fastställs för dessa tills kurvorna har iståndsatts. Dessutom upprepar Centralen för undersökning av olyckor rekommendationen S181 som centralen tilldelade i samband med en motsvarande olycka i Huutokoski 31.5.2002: Banan bör åtgärdas omedelbart och defekta gamla slipers bytas ut. Byte av spikbefästning till skruvbefästning, byte av räl till tyngre samt byte av grusballast till makadam bör övervägas.

C4/2007R Rapport (pdf, 1.26 Mt)

•Rekommendation S242

•Rekommendation S181

 
Publicerad 3.7.2007