C3/2007R Tillbud på Tammerfors bangård 27.5.2007

Söndagen 27.5.2007 klockan 18.00 inträffade på Tammerfors station ett tillbud där en växlingsenhet utan tillstånd passerade en dvärgsignal i stoppläge i södra ändan av Tammerfors personbangård. Samtidigt var ett persontåg som hade ställts en tågväg till stationen på ankommande till Tammerfors. Persontågets förare upptäckte att dvärgsignalen bytte om till stoppläge och hann stanna tåget före växlingsenhetens vagnar som stod på växeln.

Orsaken till tillbudet var att växlingsledaren inte upptäckte dvärgsignalen som var i stoppläge. På spåret bredvid stod lok vilkas buffertljus hade "misslett" växlingsledaren då växlingsenheten närmade sig signalen.

Centralen för undersökning av olyckor föreslår inga nya säkerhetsrekommendationer med anledning av tillbudet, men påminner om att i utbildningen och anvisningarna ska betonas vikten av att ge tilläggsinformation vid växlingsarbete.

C3/2007R Rapport (pdf, 0.94 Mt)

 
Publicerad 27.5.2007