C2/2007R Urspårning av godsvagn i Ylivieska 21.3.2007

En vagn av godståg på väg från Uleåborg till Ylivieska spårade ur onsdagen 21.3.2007 klockan 10.33 i en växel i norra delen av bangården vid Ylivieska station. Tåget höll på att växla över från huvudspåret till godsbangårdens spår.

Före urspårning hade det översta bladet i ett fjäderpaket brustit och därefter hade fjäderpaketet fallit av den vagn som spårade ur. Dessutom hade ett hjulpars lager skadats och ett slag uppstått i ett hjul. Skruvarna i bromstrianglarnas reservkonsoler hade också lossnat. Vid urspårningen skadades vagnens hjulpar när hjulparet rörde sig i makadammen. När boggierna slog mot undre ramen skadades boggierna och undre ramen. Dessutom skadades vagnarnas kopplings- och buffertsystem på den urspårade vagnen och de vagnar som var kopplade till denna. Den urspårade vagnen bröt sönder två växlars elmotorväxelmekanismer. Den norrgående trafiken från Ylivieska var bruten i tre och en halv timme och trafiken mot öster i ett dygn. Olyckan medförde en totalkostnad på 24 000 euro.

Orsaken till urspårningen var att det främre hjulparets obelastade hjul på grund av det saknade fjäderpaketet inte styrde in i växeln. Därför vände inte boggin varvid boggin försökte fortsätta framåt. Fjäderpaketet hade fallit av eftersom översta bladet som håller fjäderpaketet på plats hade brustit. Den sannolika orsaken till fjäderbrottet var slaget i hjulet och fjäderns utmattning på grund av belastningen. Beroende på fjäderpaketets uppbyggnad kan paketet lösas upp när huvudfjädern bryts av. Den vibration som uppstod på grund av slaget i hjulet bidrog till fjäderpaketets upplösning.

I syfte att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att kontrollerna av godsvagnar enligt kontrollanvisningarna utförs noggrannare och att upptäckta fel bör åtgärdas snabbare än i dag. För att kontrollen skall vara framgångsrik måste man se till att kontrollanterna har förmågan att observera de omständigheter som avslöjar skador av ovanstående typ.

C2/2007R Rapport (pdf, 0.71 Mt)

•Rekommendation S238

 
Publicerad 21.3.2007