B7/2007R Plankorsningsolycka med dödlig utgång i Lahtis 21.11.2007

En plankorsningsolycka som ledde till dödsfall inträffade i en obevakad plankorsning vid Heikinpellontie i Lahtis 21.11.2007 klockan 12.55. Olyckan inträffade när en bil på Heikinpellontie körde ut framför ett lok på väg från Lahtis till Heinola utan att stanna. Föraren som var ensam i bilen omkom.

Orsaken till olyckan var att bilföraren inte observerade tåget. Plankorsningen där olyckan inträffade uppfyller inte de krav på viloplan som anges i anvisningarna för plankorsningar men uppfyller de krav som avser frisiktsområde och korsningsvinkel. Förarens uppmärksamhet kan ha försämrats av att plankorsningen var bekant och att tågtrafik enligt förarens uppfattning är sällan förekommande.

Räddningsåtgärderna fördröjdes något av att trafikledningen ringde till fel nödcentral med avseende på olycksplatsen. Problem med att lokalisera platsen orsakade ytterligare fördröjning.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar undersökningskommissionen att en kommande ersättningsinvestering för detta banavsnitt tidigareläggs för den del som avser säkerheten i plankorsningar. Vid ett flertal plankorsningar på banavsnittet Lahtis–Heinola förekommer brister i frisiktsområdet. Därför rekommenderar undersökningskommissionen att banans hastighetsbegränsning sänks så mycket vid plankorsningarna som en ändamålsenlig körning av tågen ger möjlighet till.

För att lindra följderna av olyckor upprepar undersökningskommissionen de tidigare rekommendationerna angående nödsamtal direkt från olycksplatsen samt angående förbättring av kompatibiliteten mellan den information nödcentralen och tågtrafikledningen använder för lokalisering.

B7/2007R Rapport (pdf, 1.88 Mt)

•Rekommendation S243

•Rekommendation S244

•Rekommendation S211

•Rekommendation S212

 
Publicerad 21.11.2007