B6/2007R Plankorsningsolycka med dödlig utgång vid plankorsningen i Perälä i Kempele 6.10.2007

I Kempele vid plankorsning i Perälä inträffade lördagen 6.10.2007 klockan 11.36 en plankorsningsolycka mellan en personbil och ett Pendolinotåg på väg från Uleåborg till Helsingfors. Vid olyckan omkom personbilens förare. Tågets personal och passagerare skadades inte.

Föraren var på väg från Uleåborg med personbil till en hundutställning i Kempele. Föraren vek av från motorvägen vid avfarten i Oulunsalo och svängde i riktning mot Oulunsalo. Därefter svängde föraren åt vänster mot Kempele centrum. Vid Shell-servicestationen svängde föraren åt vänster in på Sohjanantie. Föraren körde, enligt ett ögonvittne till olyckan, längs Sohjanantie i lågsam hastighet in i plankorsningen utan att stanna vid vägmärket STOP före plankorsningen.

Pendolinotåget S52 hade avgått från Uleåborg mot Helsingfors klockan 11.29. När tåget närmade sig plankorsning i Perälä observerade lokföraren en personbil som körde längs Sohjanantie på järnvägens högra sida. När lokföraren upptäckte att bilen fortsatte in i plankorsningen utan att stanna inledde lokföraren en nödbromsning. Banans högsta tillåtna hastighet vid plankorsningen var 140 km/h, vilket också var olyckstågets hastighet omedelbart före sammanstötningen.

Tåget stötte mot personbilens vänstra sida. Bilen kilades fast under tågets front och drogs med tåget tills tåget stannade efter nödbromsningen 592 meter från plankorsningen. Tåget spårade inte ur.

Vid olyckan förstördes personbilen fullständigt. Lokets frontkonstruktion skadades. Trafiken avbröts på banavsnittet under tiden 11.40-17.00. Under denna tid sköttes tågtrafiken mellan Uleåborg och Liminka med bussar. Olyckan orsakade en totalkostnad på 132 000 euro.

Den direkta orsaken till olyckan var att fordonets förare körde in i plankorsningen utan att stanna. Sannolikt är att personbilens förare inte uppfattade det från vänster ankommande tåget överhuvudtaget. En sannolikt bidragande orsak till att föraren inte upptäckte det ankommande tåget var att fordonets förare hade kört fel. Dessutom var förarens uppmärksamhet sannolikt fäst vid körningen i främmande omgivning, sökandet efter en vändplats och vid promenerande människor som rastade hundar. Sohjanantie saknar avståndsmärken för plankorsning med järnväg. Plankorsningen saknar även varningsanordningar som aktivt varnar en förare. Vegetationen mellan vägen och järnvägen försvårar observationen av banan som går i samma riktning som vägen liksom av ett ankommande tåg.

För att förebygga motsvarande olycksfall rekommenderar undersökningskommissionen att den obevakade plankorsningen i Perälä avlägsnas eller ersätts med en planskild korsning. I syfte att förebygga urspårning rekommenderar undersökningskommissionen att konstruktionen hos tågfrontens undre del ändras så att fastkilning av fordon under tåget förhindras. Som övrig observation konstaterar undersökningskommissionen att de saknade avståndsmärkena före plankorsningen installeras på Sohjanantie innan rekommendationen kan realiseras, att en portal installeras vid plankorsningen som förbättrar synligheten samt att den vegetation mellan vägen och banan som hindrar sikten regelbundet tas bort. Dessutom stöder undersökningskommissionen de förslag om förbättrad lokalisering av en olycksplats med att förse loket med GPS-anordning och att lokalisera mobiltelefonen automatiskt, som Norra Österbottens och Kajanalands nödcentral framför i sitt utlåtande.

B6/2007R Rapport (pdf, 1.68 Mt)

•Rekommendation S251

•Rekommendation S252

 
Publicerad 6.10.2007