B4/2007R Olycka med dödlig utgång i plankorsning i Kiuruvesi 6.5.2007

I den obevakade plankorsningen Pohja i Kiuruvesi inträffade 6.5.2007 kl. 15.33 en olycka med dödlig utgång. Olyckan skedde när en bil som körde längs en privat väg vid Pohja utan att stanna körde in i en rälsbuss på väg från Ylivieska till Idensalmi. I bilen fanns två personer, av vilka föraren avled och den manliga passageraren på framsätet skadades allvarligt. Totalkostnaderna för olyckan uppgick till cirka 50 000 euro.

Orsaken till olyckan var att bilföraren inte märkte tåget. Plankorsningen i fråga uppfyller inte anvisningarna för plankorsningar vad gäller frisiktsområdet och mötesvinkeln mellan vägen och banan. Plankorsningens egenskaper och eventuellt förarens hälsotillstånd försvårade observationen av tåget. Att plankorsningen var bekant gjorde sannolikt också att föraren inte var så observant.

Räddningsverksamheten kom i gång sent på grund av att larmet från tågledningens gick till fel nödcentral med avseende på olycksplatsen. Man hade svårigheter att lokalisera olycksplatsen, vilket ledde till att två enheter som deltog i räddningsverksamheten körde till fel plankorsning.

För att undvika motsvarande olyckor och för att lindra följderna rekommenderar undersökningskommissionen att man avlägsnar plankorsningen Pohja, eftersom närmaste vägbro finns på endast 300 meters avstånd. Dessutom rekommenderar kommissionen att Banförvaltningscentralen kartlägger motsvarande plankorsningar, vars risknivå inte är hög men som kan avlägsnas till låga kostnader. Dessutom rekommenderar kommissionen att tågledningens larmberedskap förbättras samt upprepar den tidigare givna rekommendationen om nödsamtal från olycksplatsen.

B4/2007R Rapport (pdf, 1.37 Mt)

•Rekommendation S234

•Rekommendation S235

•Rekommendation S236

•Rekommendation S211

 
Publicerad 6.5.2007