B2/2007R Olycka i plankorsning orsakade dödsfall i Nivala 5.3.2007

Måndagen 5.3.2007 klockan 14.39 inträffade i Nivala en plankorsningsolycka mellan en personbil och en rälsbuss som var på väg från Ylivieska till Idensalmi. Personbilens förare och passagerare omkom vid olyckan. Tågets personal och passagerare skadades inte. Personbilen totalförstördes vid olyckan. Tåget fick obetydliga skador. De materiella skadorna till följd av olyckan uppgick till cirka 70 000 €.

Den direkta orsaken till olyckan var att personbilens förare körde in i plankorsningen utan att stanna. Sannolikt upptäckte personbilens förare och passagerare överhuvudtaget inte rälsbussen som kom från höger. Följande faktorer kan ha inverkat på detta:

  • förarens uppmärksamhet var riktad mot ett inkommande telefonsamtal till passageraren och eventuellt på att söka efter den telefon som ringde
  • förarens uppmärksamhet var riktad på att spänna fast bilbältet
  • det ankommande korta tåget skymdes av fordonets konstruktioner och av passageraren
  • föraren stannade inte alltid vid plankorsningen.

För att förhindra motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att plankorsningsmiljön bör göras säker för vägtrafiken och att den obevakade plankorsningen i Pahaoja förses med halvbomsanordning. Dessutom upprepar undersökningskommissionen de tidigare rekommendationerna om tågs och plankorsningars synlighet samt om att nödanmälan görs direkt på olycksplatsen. Undersökningskommissionen påminner även om åtgärdsförslagen i rekommendationen S1/05R/S213 angående ökad plankorsningsupplysning samt förbättrad övervakning och strängare straff.

B2/2007R Rapport (pdf, 1.3 Mt)

•Rekommendation S 228

•Rekommendation S 229

•Rekommendation S 230

•Rekommendation S 211

 
Publicerad 5.3.2007