C4/2006R Kollision mellan växlingsarbetsenhet och lastbil i en plankorsning i Sörnäs 15.12.2006

Fredagen 15.12.2006 inträffade en kollision mellan en växlingsarbetsenhet och en lastbil i en obevakad plankorsning framför portarna till Sörnäs hamn i Helsingfors. I olyckan skadades växlingsarbetsenhetens chef allvarligt.

Orsaken till olyckan var att lastbilschauffören inte var tillräckligt uppmärksam i plankorsningen. Till olyckan kan ha bidragit att växlingsarbetsenheten befann sig på chaufförens högra sida och det faktum att Sörnäs hamn inte var bekant för chauffören.

Centralen för undersökning av olyckor anser det inte befogat att utfärda nya rekommendationer på grund av olycksfallet. Centralen för undersökning av olyckor påpekar emellertid att behovet av en plankorsning framför portarna till Sörnäs hamn bör utredas liksom huruvida plankorsningen framför portarna kan ersättas med en plankorsning som ligger längre norrut.

C4/2006R Rapport (pdf, 0.42 Mt)

 
Publicerad 15.12.2006