C3/2006R Urspårning av fem godsvagnar mellan Tupovaara och Heinävaara 13.7.2006

Ett godståg på väg från Tuupovaara till Joensuu spårade ur torsdagen 13.7.2006 klockan 16.41 cirka 10 kilometer från Tuupovaara i riktning mot Joensuu. Tåget hade råvirke som last. Olycksfallet orsakade inga personskador. Banan skadades på en sträcka av 100 meter och fem vagnar skadades lindrigt och måste skrotas.

Orsaken till olyckan var den solkurva som uppstod på rälsen på grund av värmespänning. Att solkurvan uppstod berodde på att spårets konstruktion, som bestod av ballast av grus, träsliprar och lätta rälsar, var svag. Solkurvan utlöstes under tåget och orsakade att de fem sista vagnarna spårade ur. De stödarbeten som utförts på platsen inverkade också genom att de gjort spårets stabilitet sämre.

Centralen för undersökning av olyckor ger inga rekommendationer med anledning av fallet, eftersom bansträckan är lite trafikerad och riskerna för dessa typer av olyckor är små.

C3/2006R Rapport (pdf, 0.72 Mt)

 
Publicerad 13.7.2006