C1/2006R Urspårning av lokomotiv och två vagnar i Luumäki 20.3.2006

Två vagnar och bakre boggin på ett lokomotiv spårade ur i en växel i östra ändan av bangården i Luumäki måndagen 20.3.2006 kl. 21.41. Olycksfallet orsakade inga personskador. De urspårade vagnarna skadade omläggningsstänger och två växeldrivar och i växelns rörliga korsning samt lösgjorde rälbefästningar.

Den händelseräcka som ledde till urspårningen fick sin början genom att säkringen för växelns rörliga korsning hade brunnit, vilket gjorde att korsningen inte värmdes upp ordentligt. Vid om-läggning svängde korsningen inte i ändläge och växeln gick inte i kontroll. Orsaken till olycksfallet var att fjärrtågklareraren och lokföraren inte kunde handla rätt i denna exceptionella situation. Ingen av dem kände de långa växlarna i Luumäki väl. Fjärrtågklareraren gav tåget tillstånd att passera sidospåret till den långa växeln trots att växeln var ställd så att den ledde till rakspåret. Lokföraren började skjuta vagnarna tillbaka efter att han kört upp växeln med rörlig korsning.

För att förebygga motsvarande olycksfall upprepar Centralen för undersökning av olyckor sin tidi-gare rekommendation om att tågklarerarnas orienteringsutbildning bör utökas så att de känner alla trafikplatser inom sitt ansvarsområde och kan svara för trafikens säkerhet.

C1/2006R Rapport (pdf, 0.57 Mt)

•Rekommendation S180

 
Publicerad 20.3.2006