C9/2005R Urspårning av vagn i Tuupovaara 31.12.2005 där en växlingsarbetsledaren skadades in växlingsarbete

Lördagen 31.12.2005 klockan 9.14 inträffade på bangården i Tuupovaara en olycka vid växlingsarbete där en vagngrupp bestående av tomma trävaruvagnar påskjuten av ett lok kolliderade med en spårspärr som blivit kvar på rälsen, varvid den första vagnen sett från färdriktningen spårade ur. Växlingsförmannen, som stod på vagnens hörnfotsteg, skadades allvarligt då han först föll ned mellan rälsen och därefter träffades av hörnfotsteget i följande vagn när han satte sig i säkerhet från vagnarna som var i rörelse. Han släpades flera meter framåt med fotsteget innan han lyckades lösgöra sig från det.

Orsaken till olyckan var att spårspärren inte hade svängts bort från rälsen och att växlingsförmannen inte upptäckte detta i tid. Spårspärren var kvar på rälsen på grund av att det var möjligt att ta ut nyckeln ur spårspärrens dubbelförregling trots att spårspärren inte hade svängts bort från rälsen.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att funktionen hos dubbelförreglingen ändras så att förreglingsnyckeln i spårspärrens dubbelförregling inte frigörs innan spårspärren har svängts bort från rälsen. Ytterligare rekommenderas att växlingspersonalens arbete på bangårdarna skall tas i beaktande vid plogning av snö.

C9/2005R Rapport (pdf, 0.85 Mt)

•Rekommendation S239

•Rekommendation S240

 
Publicerad 31.12.2005