C8/2005R Draganordning på lok lossnade och godsvagn spårade ur mellan Ypykkävaara och Vartius 28.12.2005

På banavsnittet mellan Kontiomäki och Vartius, mellan Ypykkävaara och Vartius, skedde onsdagen 28.12.2005 en olycka, där draganordningen på ett lok lossnade och orsakade att den bakre boggin på godstågets tredje vagn spårade ur.

Olyckan medförde inga personskador. Den urspårade vagnen skadade sliprar. Banan kunde repareras följande dag. Den lossnade draganordningen skadade tågets två lok. Hål uppstod på lokens bränsletankar och bränsle läckte ut på banan. Olyckan medförde skador på cirka 108 000 euro.

Orsaken till att lokets draganordning lossnade var att skruvarna på hållarplattan för draganordningens kil lossnat. Hållarplattan och kilen föll ner, och draganordningen lossnade från loket.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att kontroll av fästet för hållarplattan för draganordningens kil läggs till som en punkt i underhållsinstruktionerna för loket Dr16.

C8/2005R Rapport (pdf, 0.56 Mt)

•Rekommendation S209

 
Publicerad 28.12.2005