C7/2005R Urspårning av lokomotiv och vagn på godståg i Peräseinäjoki 31.10.2005

I Peräseinäjoki måndagen 31.10.2005 klockan 14.35 skedde en olycka, där loket och en vagn på ett godståg som avgått mot Seinäjoki med råvirkeslast spårade ur. Urspårningen skedde när tåget avgick från spår 3 och anlände till växeln V008, där loket spårade ur och drog med sig den första råvirkesvagnen. Olyckan orsakade skador för cirka 175 000 euro.

Olyckan medförde inga personskador. Spår och spåranläggningar skadades. Dessutom skadades flera hundra meter kontaktledning. Det urspårade lokets boggier och axeldriftutrustning måste bytas ut. Dessutom fick loket skador på sidan, bufferten och handräcken. På den urspårade vagnen måste ett hjulpar, en buffert samt handtag och fotsteg bytas ut

Olyckan hade ingen enskild anledning utan berodde på många olika orsaker, bland annat sliprarnas dåliga skick och fäste, vilket gjorde det möjligt för rälen att ge efter vid växeln. Växeln V008 var sliten och fyllde inte mätningsbestämmelserna till alla delar. Dessutom hade loket mycket slitna hjulpar, vilket kan ha bidragit till att hjulet styrdes på fel sida av växelns moträl.

Centralen för undersökning av olyckor ger inga rekommendationer i anslutning till urspårningen eftersom växeln V008 reparerades omedelbart efter olyckan och senare har renoverats mekaniskt.

C7/2005R Rapport (pdf, 0.59 Mt)

 
Publicerad 31.10.2005