C6/2005R Cisternvagns urspårning i Brahestad 30.8.2005

Tisdagen 30.8.2005 föll den en propangaslastad vagns bakre boggi av spåret vid godsbangården i Brahestad. Den ifrågavarande vagnen var tågets sjätte vagn och den andra i en vagngrupp om sex propangasvagnar. Vagnen spårade ur när tåget skulle dras från ett spår till ett annat. Inga personskador uppstod vid händelsen. Cisternvagnens boggi som spårade ur och dess hjulpar skadades. Vagnens rambalk böjdes och draganordningen skadades. Den främre sidobufferten, draganordningen och bromsledningen på vagnen bakom den urspårade cisternvagnen skadades. Det västra förbindelsespåret skadades på en sträcka på cirka 30 m från urspårningsväxel framåt. Det östra spåret kunde åter tas i trafik redan samma kväll och det västra efter tre dagar. Olyckan orsakade kostnader som totalt uppgick till 29 500 euro.

Den bakomliggande orsaken till att boggin spårade ur var växelns position. Växelns båda tungor var aningen öppna när boggins hjulpar anlände till växeln. Därför kunde flänsen på båda hjulen gå mellan tungan och rälsen. Växeln hade troligtvis inte blivit svängd och hade körts i ett öppet läge vid skjutning av vagnar i låg hastighet varpå växeln blev i ett mellanläge. När vagnarna drogs i rörelse försökte växeln återgå till sitt ursprungsläge, men när den tredje boggins hjul nådde växeln var växeln i ett sådant mellanläge att båda hjulen kunde gå mellan tungan och rälsen. Att växeln sannolikt inte svängts tillbaka beror på ett mänskligt misstag, som påverkades av flera samtidiga belastningsfaktorer. Systemet hindrade inte på något sätt växlingsrörelserna när växeln stannade i felpositionen eller när den var i mellanläget.

Efter urspårningen 5.9.2005 ordnades ett möte mellan VR, räddningsväsendet och polisen. På mötet beslöt man att uppdatera VR Brahestads larm/nödmeddelandeplan och begränsa rangeringen av tågsätt med cisternvagnar vid Brahestad station.

För att förhindra motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att man i anslutning till kommunikation om trafiken även till Rautaruukki fabrik använder den bandande radiotelefonförbindelse som används vid VR:s rangeringar, utvecklar ett sådant system även för övervakning av de manuella växlarnas säkerhet, så att systemet vid behov informerar vid felställning i växeln eller till och med förhindrar att ett tåg kör i en felställd växel, och förbjuder växling av TFÄ-vagnar på bangårdar som inte har system för övervakning av växlarnas positioner.

C6/2005R Rapport (pdf, 0.94 Mt)

•Rekommendation S206

•Rekommendation S207

•Rekommendation S208

 
Publicerad 30.8.2005