C5/2005R Urspårning av två godstågsvagnar på Kontiomäki bangård 15.7.2005

15.7.2005 skedde på bangården i Kontiomäki en olycka, där två vagnar spårade ur. Vagnarna var lastade med växelelement. Olyckan skedde när ett godståg anlände till Kontiomäki från Kajanahållet. Godståget hade skyddats väg till spår 16 och det körde in på bangården med en hastighet på 20 km/h. När tåget kom till bangårdens södra ända körde tåget i ett grenspår mellan två växlar, där dess två första vagnar spårade ur. Tåget stannade efter 50 m då bromsslangen gått av. Olyckan medförde inga omfattande skador.

Olyckan berodde på en samverkan mellan den tillfälliga rälsen och de långa vagnarna. Mellan växlarna V049 och V054 hade en tillfällig räls byggts på grund av spårarbeten. Det fanns flera kurvor efter varandra på rälsen. Kurvor av detta slag kan orsaka besvär särskilt för långa vagnar. När man lät ett godståg med två långa växeltransportvagnar framtill köra på denna bana, spårade vagnarna ur. Dessutom var rälsens stoppning relativt flexibel, vilket bidrog till olyckan.

Centralen för undersökning av olyckor ger inga rekommendationer med anledning av händelsen eftersom riskerna vid olyckan var mycket små. I utredningsrapporten presenteras emellertid faktorer som borde observeras i fortsättningen. Sådana är bland annat förhandsplanering vid byggnadsarbeten, växelverkan mellan byggnation, planering och användning samt trafikbegränsningar i anslutning till specialfall.

C5/2005R Rapport (pdf, 0.69 Mt)

 
Publicerad 15.7.2005