C4/2005R Urspårning av fyra godstågsvagnar i Heinävesi 28.4.2005

Vid Heinävesi inträffade en olycka torsdagen den 28.4.2005, när fem ryska vagnar i ett godståg spårade ur. Tåget var på väg från Joensuu till Varkaus. Tågets femte och sjätte vagnar välte, varpå lasten med rundvirke föll ut på banvallen och i dess omgivning. Den åttonde, nionde och tionde vagnen föll av spåret. Olyckan inträffade i den västra delen av Heinävesi bangård, när tåget var på väg via dess växel mot Varkaus. Tåget stannade efter att ha transporterat 100 meter med de urspårade vagnarna.
Olyckan orsakade inga personskador. De urspårade vagnarna skadade spåranläggningen och därtill förstördes två vagnar till reparationsodugligt skick. Tre av de urspårade vagnarna som hölls i upprätt läge reparerades vid verkstaden i Pieksämäki. Olyckan förhindrade trafik som gick från spåret söder från Joensuu för cirka tio timmar. De totala reparationskostnaderna som orsakades av olyckan var 133 700 euro.

Olyckans orsak var att spåret utvidgades under den tungt lastade tåget. Till urspårningen bidrog även rälens fastskruvning och sliprarnas dåliga kondition vid bangården. Som en bidragande faktor vid urspårningen var boggienavarnas konstruktion på de ryska vagnarna samt styvhet till följd av dålig smörjning.

För att förebygga att dylika olyckor uppstår upprepar Centralen för undersökning av olyckor den rekommendation som gavs i samband med olyckan vid Huutokoski 31.5.2002 "Banan bör åtgärdas omedelbart och defekta gamla slipers bytas ut. Byte av spikbefästning till skruvbefästning, byte av räl till tyngre samt byte av grusballast till makadam bör övervägas." Denna rekommendation gäller bangårdens äldre del av spåret som är försedd med träsliprar.

Centralen för undersökning av olyckor framlägger även att den tidigare givna rekommendationen "Konditionen hos och smörjningen av ryska vagnars boggienavar bör säkras" bör framföras till vederbörande parter och sköta om att rekommendationen förverkligas i praktiken.

C4/2005R Rapport (pdf, 0.33 Mt)

•Rekommendation S58

•Rekommendation S181

 
Publicerad 28.4.2005