C3/2005R Urspårning av rysk godsvagn lastad med pellets i Eskola 27.4.2005

I Kannus vid Eskola bangård inträffade en olycka onsdagen den 27.2.2005 klockan 1.47 när sista vagnen i ett pellettåg på väg från Vartius till Karleby spårade ur och lossnade från tåget. Tåget hade tre lok och 29 ryska vagnar lastade med pellets. Olyckan inträffade när tåget anlände till bangårdsområdet vid tåghållplatsens tredje spår, varpå den sista vagnen spårade ur i kurvan till ytterkurvan och lossnade. I olyckan uppkom inga personskador. Spår och spåranläggningen skadades på en sträcka av cirka tio meter. Därtill skadades den urspårade ryska vagnen, som var av typen Vok.

Olyckan orsakades av den tungt lastade pelletvagnens tröga boggier, rälens fastskruvning, träsliprarna och deras dåliga kondition, samt rälens typ och den slitna yttre rälen i kurvan. Boggiernas tröghet orsakades av att boggienavarna var slitna och osmorda. Den slitna K43-rälen var fäst med spårskruvar i aningen dåliga träsliprar, varpå rälen gav efter, vilket i sin tur möjliggjorde att rälsen utvidgades för en stund i kurvan när boggien pressade mot dem. När detta skedde växte mellanrummet mellan rälen så mycket att hjulen i den inre kurvan spårade ur mellan rälen. Därefter hjulen i den yttre kurvan steg över rälen och på så vis körde av spåret.

Boggienavar som är i dålig kondition medför risk för urspårning när rälen är i dåligt skick, och indirekt via förtida slitage av hjulen. Därför upprepar Centralen för undersökning av olyckor rekommendationen S58 som givits i C 4/1996 R och som upprepats i C 37/1997 R och C 4/2003 R: Konditionen hos och smörjningen av ryska vagnars boggienav bör säkras. C4/96R/S58 Eftersom det är svårt att säkerställa boggienavarnas kondition och smörjning vid de kontroller som genomförs vid gränsstationerna, borde ryska boggienavar alltid smörjas när man i Finland tar loss boggin från vagnen exempelvis i samband med byte av hjulparet. Den ryska parten borde fortsättningsvis informeras om vilka problem styva boggienavar orsakar.

Eftersom problemet med styva boggienavar är kontinuerligt, borde Banförvaltningscentralen fortsättningsvis försöka finna ett system för mätning av boggiernas svängstyvhet vid gränsstationerna.

Därtill borde man enligt möjlighet undvika att styra pelletvagnar med styva boggier till spår tre vid Eskola bangård. Det tredje spåret är uppbyggd av träsliprar och rälen är fäst med spårskruvar.

C3/2005R Rapport (pdf, 0.33 Mt)

•Rekommendation S58

 
Publicerad 27.4.2005