C2/2005R Passagerartåg som skuffades till avgångsspåret stötte mot buffert på Helsingfors järnvägsstation 20.4.2005

När passagerartåget 171 skuffades till avgångsspåret i Helsingfors 20.4.2005 klockan 16.04 stötte det mot en buffert, söndrade bufferten och fortsatte sin färd över bufferten ännu sex meter i riktning mot ändplattformen.

Sammanstötningen orsakade inga personskador. Bufferten och vagnen som kolliderade skada-des. Tågets avgång inställdes på grund av att vagnarnas skick måste kontrolleras.

Orsaken till olyckan var att lokföraren på grund av radioskugga i radioräckvidden inte hörde de anvisningar som konduktören gav över kommunikationsradion, varvid farten förblev för hög och tåget bromsade in för sent.

Samma typ av olyckor har inträffat också tidigare på Helsingfors järnvägsstation och därför rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att en undersökning av radiornas funktion på Helsingfors järnvägsstation skall utföras i syfte att utreda eventuella områden med radioskugga eller externa störningar. Förverkligandet av säker hörbarhet skall sedan avgöras med hjälp av undersökningsresultaten.

C2/2005R Rapport (pdf, 1.14 Mt)

•Rekommendation S223

 
Publicerad 20.4.2005