C1/2005R Kollision mellan rangerenhet och fordonskombination i Mäntyluoto 10.3.2005

I Mäntyluoto inträffade 10.3.2005 en olycka i en plankorsning, när en rangerenhet kolliderade med en fordonskombination som korsade banan. Loket till rangerenheten spårade ur och fordonskombinationen skadades till reparationsodugligt skick. Därtill uppkom även små skador på plankorsningen och spåranläggningen.

Olyckan inträffade när vagnarna till rangerenheten på väg till Mäntyluoto vägdes. I plankorsningen på banan som leder till Kemira Pigments Oy:s industriområde kolliderade rangerenheten med en fordonskombination som samtidigt körde in i plankorsningen. Trots skymmande träd hann föraren till fordonskombinationen uppmärksamma rangerenheten som närmade sig plankorsningen, men kunde inte längre förhindra kollisionen i detta skede. Fordonskombinationen stötte till lokets högra sida och körde ner i diket som följde banvallen.

Två faktorer påverkade olyckans uppkomst väsentligt: förarens avsikt att inte stanna i plankorsningen samt fel på fordonskombinationens bromssystem som försämrade bromsförmågan. Vid tidpunkten för olyckan fanns två samtidiga fel på fordonskombinationens bromsar, vilka orsakade det för föraren oväntade bromsningsbeteendet. Med anledning av olyckan kommer Centralen för undersökning av olyckor att rekommendera förbättringar i underhåll och övervakning av lastbilars bromsar.

C1/2005R Rapport (pdf, 0.34 Mt)

•Rekommendation S203

•Rekommendation S204

 
Publicerad 10.3.2005